ثبت تغییرات شرکتها

یک شرکت پس از ثبت، می تواند تغییراتی را در مواردی از اساسنامه و یا هر آنچه مربوط به شرکت است ایجاد کند. ثبت تغییرات شرکت نیز مانند ثبت خود شرکت الزامی است. منظور از تغییرات و تصمیمات شرکت ها، تمامی تغییرات و تصمیمات شرکت است که طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده یا در جلسات هیأت مدیره بنا به ضرورت هایی صورت می گیرد.

    نحوه ی اعمال تغییرات شرکت

تغییرات شرکت به سه حالت تنظیم می شود :

  1. مجمع عمومی عادی
  2. مجمع عمومی فوق العاده
  3. هیأت مدیره

    وظایف مجمع عمومی عادی

وظایف مجمع عمومی عادی به قرار ذیل است:

۱-تعیین خط مشی شرکت و رسیدگی و اتخاذ تصمیم راجع به کلیه امور شرکت (غیر از آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس یا فوق العاده است).

۲-رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد و سالانه شرکت.رسیدگی مزبور پس از استماع گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان خواهد بود.

۳-انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان

۳-تصویب ترازنامه و دستور تقسیم سود بین صاحبان سهام

۴-تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تا مجمع عمومی عادی سال بعد در آن انتشار خواهد یافت.

وظایف مجمع عمومی فوق العاده

۱-تغییر در مواد اساسنامه (نظیر تغییر در نام شرکت؛ تغییر در موضوع شرکت ؛ تغییر محل شرکت)

۲-افزایش یا کاهش سرمایه

۳-تغییر در عده مدیران و مدت خدمت آن ها و تعیین بازرسان

۴-اجازه صدور اوراق قرضه

۵-ایجاد سهام ممتازه

۶-انحلال شرکت

ثبت صورتجلسه تغییرات در شرکت

گام اول : مشخص نمودن نوع تغییرات

ابتدا کلیه اعضاء هیئت مدیره و سهامداران شرکتها با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده در خصوص تغییرات لازم در شرکت خود تصمیم گیری می نمایند این تصمیمات می تواند شامل : تغییر آدرس دفترمرکزی ، تغییر موضوع فعالیت شرکت ، نقل و انتقال سهام ، ورود و خروج شریک و یا حتی انحلال شرکت شخصیت حقوقی خود تصمیم گیری نمایند باید به این نکته توجه داشته باشید که تمامی تصمیمات می بایست با حضور کلیه اعضا و سهامداران شرکت باشد تا بتوانند ذیل صورتجلسه شرکت تنظیم شده را امضا نمایند.

در صورتی که کلیه سهامداران حضور نداشته باشند مراحل ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت با آگهی دعوت امکان پذیر است که البته یک سری شرایط و مقررات خاص خود را دارد) و با اتمام جلسه نسبت به ثبت سامانه ای تغییرات شرکت در سامانه ثبت شرکت اقدام می نمایید.

ثبت شرکت در اصفهان | ثبت شرکت سهامی خاص در اصفهان

روش ثبت تغییرات در شرکت

گام دوم : اطلاعات شرکت

این مرحله کلیه اطلاعات مرتبط با شرکت خود را وارد می نمایید که شامل : شماره ثبت شرکت ، شناسه ملی ، نوع شرکت و… می باشد .شما باید نوع جلسه تشکیل شده را نیز در این گام مشخص نمایید این مجامع عبارتند از : مجمع عمومی فوق العاده ، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره می باشد.

گام سوم : اشخاص جلسه

پس از آن باید اطلاعات هویتی کلیه اشخاصی که در جلسه شرکت حضور دارند را وارد نمایید حتی اگر به عنوان نماینده و یا وکیل باشند سمت اعضا نیز باید مشخص گردد. اگر تنها سهامدار باشند باید سهامدار بودن آنها مشخص گردد.

گام چهارم : تایید نهایی و ارسال پرونده

گام دیگر پس از این مرحله انجام فرآیند تدوین و تنظیم صورتجلسه شرکت، مدارک شما بارگذاری گردیده و باید بدانید که اصل صورتجلسه به همراه امضاء کلیه اعضاء و مهر شرکت باید به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری حوزه فعالیت ارسال گردد.

با تکمیل کلیه مراحل فوق و در انتها بررسی نهایی تغییرات شرکت خود را پذیرش نهایی نموده و بعد از دریافت شماره پیگیری و ارسال کلیه مدارک به اداره ثبت شرکتها تقریبا ۱۰ روز کاری زمان لازم است تا کارشناس اداره ثبت شرکت های واحد مربوطه بررسی لازم را بر روی پرونده شما اعمال نموده و با تایید آن آگهی ثبت صورتجلسه تغییرا ت شرکت را صادر نمایند

مدارک ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت

نوشته کپی از شناسنامه و کارت ملی اعضای جدید ، بازرسین و سهامداران (برابراصل)

فتوکپی از شناسنامه و کارت ملی اعضای قدیم و جدید.

تعداد سهام شرکت و اعضای قدیم و جدید.

اسامی اشخاصی که حق امضا دارند.

آدرس و کد پستی شرکت.

سمت اعضای جدید و قدیم.

رونوشت از آخرین آگهی تغییرات.

مبلغ سرمایه و ارزش ریالی..

کپی کارت پایان خدمت اعضا و بازرسین جدید به بعد برابر اصل شده در دفاتر اسناد رسمی.

در صورت نقل و انتقال سهام برگه دارایی.

ارسال پیام

مقالات