نحوه ثبت شرکت دانش بنیان و مزایای آن

آیا از نحوه ثبت شرکت دانش بنیان و مدارک لازم برای ثبت و مزایای آن اطلاع دارید؟ در ابتدا لازم هست متذکر شوم ،برای ثبت شرکت دانش بنیان ،  باید یک شرکت تحت عنوان یکی از انواع شرکت ها را به ثبت برسانید با ثبت شرکت مانند ثبت شرکت با مسئولیت محدود یا ثبت شرکت سهامی خاص ، موسسات غیرتجاری و یا انواع دیگر شرکت ها  به ثبت رسانده و سپس برای دانش بنیان نمودن این شرکت اقدامات لازم را گام به گام انجام دهید.اگر دارای یکی از شرکت های ثبت شده هستید میتوانید با ثبت تغییرات شرکت موضوع فعالیت خود را متناسب با شرکت های دانش بنیان نمایید.

شرکت دانش بنیان چیست؟

شرکت ها و موسساتی که هدفشان ترکیب و بازدهی علم و ثروت ، پیشرفت اقتصادی بر پایه دانش ، تجاری سازی و تبدیل ایده ها و اختراعات حاصل از تحقیق و توسعه ، به خدمات قابل عرضه در بازار و ایجاد شغل و تولید ثروت به شرط اینکه در زمینه فناور ی‌ بر تر باشد را شرکت دانش بنیان می گویند که دانش و فناوری جزء جدایی ناپذیری از دارایی های آنها می باشد.

این نوع شرکت در حقیقت شرکتی است که علاوه بر تولید و فروش محصولات در بستر فناوری  برتر ، سرمایه گذاری زیادی در بخش منابع انسانی و تحقیق و پژوهش مجموعه خود نموده و با جذب متخصصین اقدام به تولید و یا ارتقای کالا و خدمات این گروه محصولات می گردد . حال نکته اینجاست که چه زمینه فعالیت شرکتی در حوزه فعالیت فناورانه بادرجه بالا قرار دارد ؟ در پاسخ به این سوال باید گفت شرکتی که محصولات و خدمات آن جزو فهرست کارگروه دانش بنیان کشور باشد.

محصولات شرکت های دانش بنیان چیست ؟

برای ثبت شرکت دانش بنیان همانگونه که در ابتدای گفته شد محصولات تولیدی و کالا ها و خدمات شرکت بر خلاف دیگر شرکت های تجاری، بایستی در بستر ایده های نوآورانه و اختراعات و کاربردی نمودن دانش فنی زایش نماید و با خلق ایده های نوآورانه و اختراعات، و تولید محصولات در بستر فناورانه با ارزش افزوده  زیاد و پیچیدگی تخصصی و فنی والا بتوان ارزش افزوده ی زیادی را نصیب اقتصاد کشور نمود و از میزان وابستگی آن به کشورهای دیگر کاست . از اینرو در واقع شرکتی دانش بنیان خواهد بود که محصولات و خدمات تولیدی آن در بستر فناورانه و با ارزش افزوده فراوان باشد. هر چه میزان نیاز عمومی کشور و زمینه کمبود تکنولوزیکی بومی کشور برای محصول یا خدماتی بیشتر باشد ، نتیجتا شرکت های پیشرو در پژوهش میزان تحقیق و توسعه خود را بیشتر خواهند نمود و در این میان کالاها و محصولاتی با ارزش افزوده والا خلق شده که باعث اشتغال زایی پایدار در کشور و قطع وابستگی این مرز و بوم به بیگانگان می گردد.

محصولات و خدمات دانش‌بنیان را میتوان به دو سطح کلی تقسیم بندی نمود:

کالا های دانش بنیان را میتوان در دو دسته تفکیک نمود و برای ثبت شرکت دانش بنیان بایستی کالاهای  متقاضی دانش بنیان شدن، در یکی از دسته های زیر قرار داشته باشد . این تقسیم بندی در دو سطح به شرح زیر معرفی میگردد :

۱- دسته اول شامل کالاها و خدمات دانش‌بنیان سطح یک می باشد.

منظور از کالا های این دسته ، کالا و محصولاتی است که در حوزه فناور ی های والا و با ارزش افزوده زیاد و پیچیدگی و دانش فنی والا به تایید و تصویب « کارگروه دانش بنیان » می رسد. در واقع محصولاتی که در حوزه فناوری های والا بالاترین میزان پیچیدگی تخصصی، تکنولوژیکی و فنی را دارند  مشمول همه حمایت های قانونی در این حوزه میگردند.

۲- دسته دوم شامل کالاها و خدمات دانش‌بنیان سطح دو می باشند .

منظور از کالا های دسته دوم به محصولاتی اطلاق میگردد که نسبت به محصولات گروه اول از از نظر دانش فنی، تخصصی و تکنولوژیکی در رسته پایین تری قراردارند ولیکن همچنان ارزش افزوده والایی داشته و در بستر فناورانه برتر قرارداشته باشد . در واقع قانون گذار برای محصولات با دانش فنی ، تخصصی کمتر امتیازات و مزایای کمتری در نظر خواهد گرفت و این دسته شامل معافیت مالیاتی نخواهند شد.

لازم به ذکر است که صرف اینکه محصولات یا خدمات یک شرکت در سطح یک یا دو قرار بگیرد، موجب تایید شدن محصولات شرکت و ثبت شرکت دانش بنیان نخواهد شد، بلکه شرکت باید ثابت کند دانش فنی طراحی محصول را نیز دارد.

انواع شرکت های دانش بنیان:

برای ثبت شرکت های دانش بنیان ابتدا بایستی با انواع شرکت های آن آشنا شوید . برای تقسیم بندی مناسب انواع این نوع شرکت ها ، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بر اساس میزان ابهامات و پیچیدگی های فنی، سطح فناوری محصولات و صنایع را به چهار دسته تقسیم کرده، همچنین به طور کلی بر اساس سطح نوآوری و ابتکار در تولید محصولات و خدمات، اظهارنامه های مالیاتی شرکت و میزان درآمد حاصله از فروش محصولات دانش بنیان، انواع شرکت های دانش بنیان به چهار دسته تقسیم بندی می شوند:

  1. شرکت هایی با محصولات  بالاترین میزان تحقیق و توسعه که به آن نوپا نوع ۱ می گویند.
  2. شرکت هایی با محصولات  فناوری سطح متوسط به بالا که به آن نوپا نوع ۲ می گویند.
  3. شرکت هایی با محصولات  فناوری سطح متوسط به پایین که به آن تولیدی نوع ۱ می گویند.
  4. شرکت هایی با محصولات  فناوری سطح پایین که به آن تولیدی نوع ۲ می گویند.

انواع شرکت های تولیدی و نوپا دانش بنیان

حال که با مفهوم ثبت شرکت دانش بنیان بیشتر آشنا شدید به توضیح بیشتر انواع شرکت های آن می پردازیم :

شرکت دانش بنیان نوپا نوع ۱ :

اگر شرکتی کارکرد عملیاتی ای نداشته باشد که منجر به ارائه اظهارنامه مالیاتی برای سال قبل شود یا اساسا درآمد عملیاتی نداشته باشد، بتواند محصولاتی که در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده بالا و پیچیدگی فنی بالا در سطح یک را در حد نمونه آزمایشگاهی ارائه نماید، در زمان ثبت شرکت دانش بنیان نوپا نوع یک محسوب می شود.

مشاوره ثبت موسسه در اصفهان

جهت بهره مندی مشاوره ثبت برند در اصفهان (ثبت علامت تجاری در اصفهان) . و یا دریافت اطلاعات در خصوص مدارک لازم ثبت برند در اصفهان به راحتی از طرق ذیل اقدام نمایید.

دانش بنیان نوپا نوع ۱

ادامه !

دانش بنیان نوپای نوع ۲

ادامه !

دانش بنیان تولیدی نوع ۱

ادامه !

دانش بنیان تولیدی نوع ۲

ادامه !

دانش بنیان نوپا نوع ۲

اگر شرکتی کارکرد عملیاتی ای نداشته باشد که منجر به ارائه اظهارنامه مالیاتی برای سال قبل شود یا اساسا درآمد عملیاتی نداشته باشد، بتواند محصولاتی که در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده بالا و پیچیدگی فنی بالا در سطح دو را در حد نمونه آزمایشگاهی ارائه نماید، شرکت دانش بنیان نوپا نوع دو محسوب می شود.

شرکت دانش بنیان تولیدی نوع یک

اگر شرکتی حداقل ۲۵ درصد از درآمد عملیاتی سال مالی قبل را طبق اظهارنامه مالیاتی از محل فروش کالاها یا خدمات کالاهای سطح یک به دست آورده باشد، شرکت تولیدی نوع یک محسوب می شود.

شرکت دانش بنیان تولیدی نوع دو

اگر شرکت صنعتی که طبق اظهارنامه مالی خود دارای درآمد عملیاتی بوده اند، بخواهند در حوزه فناوری های برتر فعالیت داشته باشند، در صورت داشتن یکی از دو شرط زیر، شرکت تولیدی نوع دو محسوب خواند شد:

۱- اگر بتوانند کالاها یا خدمات سطح یک یا دو را حداقل در نمونه آزمایشگاهی ساخته و ارائه کند.

۲- شرکت مجری دست کم یک پروژه « مهندسی، پیمانکاری و ساخت» باشد به شرط اینکه ده درصد قیمت قرارداد پروژه ناشی از معیارهای کالاها و خدمات دانش‌بنیان مورد تایید باشد.

ارسال پیام

مقالات