تعریف موسسه

موسسه نهادیست که از شخصیت حقوقی برخوردار است و برای انجام اموری که جنبه تجارتی ندارد تشکیل می‌شود. به آنها اشتغال دارند شامل امور خیریه ، آموزشی و فرهنگی و … می‌باشد. طبق ماده ۵۸۴ قانون تجارت تشکیل و موسسات غیر تجاری موسساتی هستند که جهت مقاصد غیر تجاری مثل امور علمی ادبی یا امور خیریه و عام المنفعه، امور هنری و امثال آن تشکیل می شوند و تشکیل دهندگان آنها ممکن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند که این امر تفاوت مهم میان شرکت و موسسه می باشد.

 انواع موسسات قابل ثبت در ایران

  • مؤ سسه بخش دولتی (عمومی)

مؤسساتی که مستقیم و یا غیر مستقیم در اختیار دولت ، نهاد ها و سازمان های عمومی یا شهرداری ها قرار دارند و بقصد انتفاع یا بدون قصد انتفاع فعالیت می کنند .

الف ـ سازمانهای دولتی ومؤسسات عمومی غیر انتفاعی 

مثل وزارتخانه ها ، سازمان های مختلف دولتی، شهرداری ها ، نیروهای نظامی و انتظامی و نهاد های غیر دولتی عموی مثل بنیاد مستضعفان و جانبازان و غیره

ب ـ شرکتهای و سایر مؤسسات انتفاعی عمومی

مثل شرکت های دولتی و ملی شده ، بانکها ، شرکت های وابسته به آنها ،شرکتهای تابع بنیاد های مستضعفان و سازمان تامین اجتماعی و شهرداری ها

 

مؤسسات بخش تعاونی

 واحد هایی هستند که با کمک و همکاری متقابل عده ای از اشخاص حقیقی و یا حقوقی تشکیل و بقصد نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء خود فعالیت می کنند .

  ـ شرکت های تعاونی

 ـ اتحادیه های تعاونی

فرق بین شرکتهای تعاونی و اتحادیه های تعاونی

شرکت های تعاونی توسط عده ای از اشخاص تشکیل میشود در صورتی که اتحادیه تعاونی توسط اتحاد تعدادی از شرکت های تعاونی تشکیل میشود.

مؤسسات بخش خصوصی

کلیه واحد هایی که در مدیریت و مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی قرار دارد بقصد انتفاع یا بدون قصد انتفاع فعالیت می کنند

الف ـ مؤسسات انتفاعی خصوصی

مؤسسات فردی الف -که سرمایه آن متعلق به یک شخص حقیقی است مثل فروشگاه ها تعمیر گاه ها و واحد های صنفی، مطب ها و غیره

 ب-  شرکت های خصوصی

که سرمایه آن متعلق به چند شخص حقیقی است و طبق قانون تجارت و قوانین موضوعه فعالیت میکنند مثل انواع شرکتهای سهامی ،با مسؤلیتهای محدود ،تضامنی،نسبی، مختلط

پ- مؤسسات انتفاعی غیر تجاری

برای انجام دادن خدمات حرفه ای و جلب منافع مادی و تقسیم آن بین اعضاء که به وسیله دو یا چند نفر تشکیل میشود مثل دفاتر حقوقی  – د فاترحسابرسی  – دفاترفنی – کلینیکهای پزشکی و غیره

ج -مؤسسات غیر انتفاعی خصوصی

این گونه مؤسسات توسط شخص یا گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی در جهت پیشبرد هدفهایی که در مجموع در راستای منافع جامعه است تشکیل میشود . مثل مؤسسات خیریه عام المنفعه ‏-انجمنهای علمی ادبی فرهنگی

فرق بین شرکتهای تعاونی و اتحادیه های تعاونی

شرکت های تعاونی توسط عده ای از اشخاص تشکیل میشود در صورتی که اتحادیه تعاونی توسط اتحاد تعدادی از شرکت های تعاونی تشکیل میشود.

مؤسسات بخش خصوصی

کلیه واحد هایی که در مدیریت و مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی قرار دارد بقصد انتفاع یا بدون قصد انتفاع فعالیت می کنند

الف ـ مؤسسات انتفاعی خصوصی

مؤسسات فردی الف -که سرمایه آن متعلق به یک شخص حقیقی است مثل فروشگاه ها تعمیر گاه ها و واحد های صنفی، مطب ها و غیره

 ب-  شرکت های خصوصی  که سرمایه آن متعلق به چند شخص حقیقی است و طبق قانون تجارت و قوانین موضوعه فعالیت میکنند مثل انواع شرکتهای سهامی ،با مسؤلیتهای محدود ،تضامنی،نسبی، مختلط

پ- مؤسسات انتفاعی غیر تجاری برای انجام دادن خدمات حرفه ای و جلب منافع مادی و تقسیم آن بین اعضاء که به وسیله دو یا چند نفر تشکیل میشود مثل دفاتر حقوقی  – د فاترحسابرسی  – دفاترفنی – کلینیکهای پزشکی و غیره

ج -مؤسسات غیر انتفاعی خصوصی این گونه مؤسسات توسط شخص یا گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی در جهت پیشبرد هدفهایی که در مجموع در راستای منافع جامعه است تشکیل میشود . مثل مؤسسات خیریه عام المنفعه ‏-انجمنهای علمی ادبی فرهنگی

مشاوره ثبت موسسه در اصفهان

جهت بهره مندی مشاوره ثبت برند در اصفهان (ثبت علامت تجاری در اصفهان) . و یا دریافت اطلاعات در خصوص مدارک لازم ثبت برند در اصفهان به راحتی از طرق ذیل اقدام نمایید.

ثبت موسسه تعاونی

ادامه !

موسسه های خصوصی

ادامه !

موسسه های غیر انتفاعی

ادامه !

موسسه غیر خصوصی

ادامه !

موسسه غیر تجاری چیست؟

بر اساس آئین نامه ۱۳۳۷ می توان گفت که موسسه غیر تجاری با اهدافی غیر تجاری به وجود می آید. انجام فعالیت هایی مانند فعالیت های هنری، خدماتی، خیریه و هر کاری که غیر تجاری باشد در قالب موسسه غیر تجاری مقدور است. این که موسسان هدفی مبنی بر کسب سود هم دارند یا خیر، تفاوتی ندارد.

انواع موسسه غیر تجاری

    موسسه غیر تجاری که هدف آن به دست آوردن سود برای اعضای موسسه نیست.

    موسسه غیر تجاری که هدف آن کسب سود می باشد. به عنوان مثال ثبت موسسه فرهنگی هنری و… می توانند از این گروه باشند.

در صورتی که در اهداف موسسه کسب سود و اهداف مالی وجود نداشته باشد، می گوییم موسسه غیر انتفاعی است. در این صورت برای ثبت این موسسه باید از نیروی انتظامی مجوز بگیرید.

 

انواع موسسات غیر تجاری در ایران

طبق ماده ۲ آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری, این گونه موسسات به دو نوع تقسیم می گردند:

    موسسات غیر تجاری انتفاعی: موسساتی که به قصد جلب منافع مادی و تقسیم سود بین خود و دیگران تشکیل می شوند. به طور مثال موسسات فنی, خدمات شهری, موسسات حسابرسی, دفاتر وکالت یا حقوقی, مطب پزشکی,  نمونه ای موسسات انتفاعی می باشند.

    موسسات غیر تجاری غیر انتفاعی: این موسسات هدفشان جذب و تقسیم سود میان اعضاء خود نبوده و در برگیرنده امور حرفه ای، فرهنگی، علمی و آموزشی و عام المنفعه و خیریه می باشد. مانند مدارس، دانشگاه ها، موسسات پژوهشی، شهرداری ها، سازمان ها و نهاد های دولتی و موسسات خیریه.

شرایط ثبت موسسه غیر تجاری

شرایط ثبت موسسه غیر تجاری چه انتفاعی باشد و چه غیر انتفاعی به شرح زیر می باشد.                                                                  علاوه بر شرایط احراز ثبت می بایست تمامی اوراق موسسات غیر تجاری از جمله اساسنامه, اظهارنامه تاسیس موسسه, مجمع عمومی موسسین یا هیئت امناء و هیات مدیره موسسه تنظیم و ثبت گردد.

ارسال پیام

مقالات