بایگانی برچسب: ثبت شرکت در اصفهان

شرایط انتخاب نام شرکت

شرایط انتخاب نام شرکت  برای انتخاب نام شرکت شما می توانید حداکثر ۵ نام به ترتیب اولویت به کارشناسان اداره ثبت ارائه دهید. این نام ها بررسی شده و در صورت نداشتن ایراد تایید می شوند. در غیر این صورت باید اسامی دیگر ارائه دهید.بهتر است برای اینکه شانس تایید نام را بالا ببرید نامی […]

موضوعات مجوزی ثبت شرکت

موضوعات مجوزی ثبت شرکت درخصوص برخی از موضوعات فعالیت اشخاص حقوقی به موجب تصریح قانون گذار و تکالیف مقرر در قوانین و مقررات می بایست قبل از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، از مراجع ذیصلاح مجوز اخذ گردد. به موجب بخشنامه ی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، موضوعات مجوزی ثبت شرکت به شرح ذیل […]