بایگانی برچسب: ثبت شرکت

موضوعات مجوزی ثبت شرکت

موضوعات مجوزی ثبت شرکت درخصوص برخی از موضوعات فعالیت اشخاص حقوقی به موجب تصریح قانون گذار و تکالیف مقرر در قوانین و مقررات می بایست قبل از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، از مراجع ذیصلاح مجوز اخذ گردد. به موجب بخشنامه ی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، موضوعات مجوزی ثبت شرکت به شرح ذیل […]